FAQ

1.
Vad är Madamilen?
Madamilen är en kulinarisk vandring under dagtid. Ett möte mellan matglada med tio stop och tio smaksensationer. Med smakstop på utvalda restauranger, caféer, delikatess- och matbutiker blir Madamilen en helhetsupplevelse med lika delar matglädje och samtal som läckra, lokala råvaror och smaksensationer. De restauranger, caféer och butiker som deltar får möjlighet att träffa 400 matglada, nyfikna deltagare och göra ett intryck på dessa med värdskap och mat.

2.
Vem står bakom Madamilen?

Madamilen är ett koncept som ägs & arrangeras av Charlotta Ranert & Pink Chili Consulting Group. Tillsammans med utvalda restauranger, caféer och butiker vill vi att fler ska upptäcka den mångfald, kvalitet och smak som just din stad rymmer.

3.
Hur fungerar Madamilen för besökarna?

Besökarna köper biljetter och väljer en önskad starttid på Tickster. Madamilen inleds på en startplats där biljetterna skannas och där besökarna hälsas välkomna av Madmilsteamet och får ett armband, en karta, en meny och ett smakkort med 10 smakkuponger. Sen är det fritt fram att i valfri ordning besöka smakstoppen till fots eller cykel under de kommande 4 timmarna.

4.
Vilken tid sker Madamilen?

Madamilen sker dagtid, vanligtvis mellan 11-17. Eftersom besökarna väljer avgångstid vid biljettköp slussas de iväg gruppvis. Madamilen blir en gemensam upplevelse men i egen takt och i valfri ordning.

5.
Hur förbereder vi oss bäst för Madamilen?

Ni som deltar kommer att bjuda cirka 400 matintresserade människor på smakportioner och upplevelser.

Skapa en smakportion som är unik för just ditt ställe (samt ett veganalternativ som ni i förväg får veta hur många ni ska bjuda på).

Erbjud möjlighet att köpa till dryck i hel- och halvglas.

Ni väljer själv typ av engångsmaterial, välj gärna ett hållbart och återvinningsbart!

Sprid information och material om Madamilen i sociala medier och egna kanaler.
Bemanna väl, informera din personal och coacha lite extra i värdskap och bemötande.
Avsätt plats till Madamilen i din lokal, sätt din bästa personal i frontlinjen och var gärna själv på plats för att möta besökarna.

Servera och möt Madamilsbesökarna med ett glatt humör.

Ge gärna Madamilsbesökarna ett erbjudande som ökar din merförsäljning eller lockar till återbesök.

6.
Vad gäller kring specialkost?

Ni ska erbjuda ett veganalternativ och kommer få besked från Madamilsteamet i förväg hur många ni ska producera.

7.
Vad gäller kring dryck?

Erbjud möjlighet att köpa till dryck i hel- och halvglas och erbjud även ett alkoholfritt alternativ.

8.
Hur många och vad för slags smakportioner ska jag servera?

Ni som deltar kommer att bjuda cirka 400 matintresserade människor på smakportioner. Ni ska skapa en smakportion (cirka 50 g) som är unik för just ditt ställe (samt ett veganalternativ). Tre dagar innan Madamilen meddelar arrangören hur många smakportioner ni ska producera.
Många matintresserade vill gärna veta ursprung, fakta om råvarorna och värdesätter ekologisk och klimatsmart mat och med smakportionerna har ni möjlighet att berätta om just er matfilosofi.  

9.
Hur fungerar det ekonomiskt och med kick-back på smakportionerna?

Kickbacken är 9 kr/smakprov för att täcka råvarorna. Kickbacken faktureras i efterhand och omfattar det antal meddelade smakportioner som ni bjudit på.

10.
Hur fungerar marknadsföringen och merförsäljning?

Madamilen gör vi tillsammans! Alla aktörer som medverkar har ett ansvar att kommunicera och sprida Madamilen och aktivt bjuda in i genom egna kanaler. I samband med att försäljningen går igång via Tickster får ni material att sätta upp i er lokal samt tips på hur ni kan jobba i sociala medier. Genom att skapa ett erbjudande just för Madamilsbesökarna kan ni öka er medförsäljning och locka till återbesök. Madamilsteamet jobbar aktivt med marknadsföring under biljettförsäljningen samt under själva arrangemanget.

11.
Hur anmäler vi oss till Madamilen Malmö?

Klicka här för att komma till anmälningssidan.